Inspirace

Ekologické mýty, které se pohybují okolo pevných a fosilních paliv

eurotankdiesel.cz

Fosilní a pevná paliva jsou v mnoha ohledech odsuzovány kvůli světové ekologii. Pravdou je, že v některých ohledech je to zcela právem, ale i tak se po světě neustále pohybují desítky mýtů, kterým lidé věří, a přitom je vše zcela naopak.

Nafta je nejhorší možné palivo pro ekologii

Pravdou je, že dříve byly naftové motory známé především kvůli poměrně vysokým emisím. Žijeme ale ve světě, kde se denně pracuje na to, aby byla situace stále lepší. V Evropské unii tomu pomáhá například zavedení Adblue, což je součást naftových paliv, která velice zvyšuje ekologičnost provozu motoru. Nafta se stále řadí mezi taková paliva, která mají určité ekologické dopady, ale v žádném případě už neplatí to, že je tím nejhorším možným palivem. Naopak za poslední dobu dokázala nafta dohnat jiná paliva.

Každé uhlí je špatné

Uhlí je především na západní a východní části republiky velice intenzivně těženou nerostnou surovinou. Jeho těžba a zpracovávání je plošně odsuzované. Co ale spousta lidí neví je, že i uhlí je v zemi obsaženo v různé kvalitě na základě jeho stáří. Celkově platí, že čím starší uhlí, tím lepší výhřevnost má a tím méně dehtu produkuje. V rámci ekologických snah v republice navíc vyšly i nové omezení síry v uhlí, které eliminují užití nekvalitního paliva.

Nádrže na naftu jsou nebezpečné

Další mýtus, který rozhodně neplatí. Moderní nádrže na naftu jsou zařízením, které se snaží o co nejbezpečnější uložení nafty. Dokáže odolat i poměrně silným nárazům a všem běžným chemickým činitelům. K udržení paliva při tankování se pak užívá specifického mechanismu klapek a čerpadel, které jsou instalovány jak z ekologických důvodů, tak i kvůli lepšímu hlídání ekonomického výdaje paliva. Jsou tak po všech ohledech dobré jak pro své uživatele, tak i okolí.

To Top