Dům

Tepelná čerpadla – počítají s nimi i ty nejambicióznější plány v oblasti dodávek tepla a chladu

Pokud chtějí státy Evropské unie uspět ve svých smělých cílech na snižování emisí skleníkových plynů, musí vyřešit otázku snížení emisí oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší při výrobě tepla pro rezidenční budovy, které se ve velkých městech podílí na celkových emisích skleníkových plynů až ze 40 %! Již několik let tak dochází na trhu s dodávkami tepla ke změnám, jež by šlo bez nadsázky přirovnat ke změnám, jimiž si prochází automobilový průmysl, tj. masivní ústup od fosilních paliv, důraz na efektivitu a stabilitu.

Zatímco v případě výroby elektřiny hrají hlavní roli fotovoltaická zařízení a větrné elektrárny, výrobu tepla opanují tepelná čerpadla. Jejich dlouhá životnost, schopnost stabilních dodávek tepla v extrémně nízkých teplotách i mírných zimách Středomoří, nízké provozní náklady, snadná instalace a přívětivost k životnímu prostředí dělají z tepelných čerpadel ideální řešení problému s emisemi skleníkových plynů.

Příklady možného využití tepelných čerpadel:

  • Zhruba 10 % veškeré poptávky po teplu v Anglii je možné uspokojit z tepelných čerpadel umístěných pod povrhem veřejných parků. Kromě snížení emisí skleníkových plynů, toto řešení dálkových dodávek tepla by výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v okolí domácností zapojených do projektu. Ambice tohoto projektu nejsou vůbec malé, řeč je totiž o dodávkách tepla pro miliony domácností.
  • Odpadové teplo z londýnského metra najde díky tepelným čerpadlům využití k vytápění více než 1 000 nemovitostí v městské části Islington.
  • V okolí Paříže byl spuštěn projekt využívajícího energii vyrobenou geotermálního tepelného čerpadla k dálkovému vytápění rezidenčních budov. Jedná se o největší projekt využívající geotermální tepelná čerpadla, od kterého si místní slibují pokles ceny tepla o cca 40 %.
  • Utilita HAMBURG ENERGIE dodávající teplo domácnostem ve městě Hamburg získala od státu další prostředky na rozvoj inovativního projektu, kdy 70 000 domácností bude zásobováno energiemi získanými z obnovitelných zdrojů.  V rámci pilotního projektu, 3 000 domácnosti v části Wilhelmsburg využívalo k uspokojení poptávce po teplu výhradně energii z tepelných čerpadel. Úspěch tohoto projektu nezůstal bez povšimnutí a německé Ministerstvo financí tak posílá do Hamburgu prostředky na další rozvoj.
  • Město Mnichov plánuje využít geotermální energii k vytápění většiny domácností a podniků teplem z geotermálních tepelných čerpadel. Stát by se tak mělo do roku 2040.
  • I díky tepelným čerpadlům, švédský ostrov Lidö, se stal během necelého roku karbonově neutrální lokalitou. Přechod od tradičních zdrojů tepla a chladu k tepelným čerpadlům znamenal pro Lidö snížení emisí skleníkových plynů o 99 %!
  • V roce 2035 má být v Ženevě uvedena do provozu největší soustava dodávek tepla využívající geotermální tepelná čerpadla. Cílem je výrazné snížení emisí skleníkových plynů produkovaných při výrobě tepla pro rezidenční i nerezidenční nemovitosti. 

Ať už hledáte spolehlivý zdroj levného tepla či chladu pro rodinný dům, bytový dům, hotel, administrativní objekt, sportoviště či průmyslový areál, začněte se vážně zajímat o výhody tepelných čerpadel. S žádostí o konkrétní doporučení kontaktujte zástupce společnosti GT-ENERGY.

To Top