Dům

Tepelná čerpadla – začnou v roce 2020 dělat radost i vám?


Tepelné čerpadlo vhodné pro všechny typy budov neexistuje! Jak roste poptávka po tepelných čerpadlech, a to v rámci celé Evropské unii, roste i počet jejich nespokojených majitelů. Z čeho tato nespokojenost pramení, a jak se vyhnout nejčastějším chybám při nákupu tepelného čerpadla, to vám povíme níže.

Tepelné čerpadlo je sofistikované zařízení a v České republice je dostupných hned několik jejich typů, a to:

 • vzduch / vzduch
 • vzduch / voda
 • země / voda
 • voda / voda

Každý typ tepelného čerpadla je vhodný do odlišných podmínek. Zároveň, výrazně se liší vlastnosti stejného typu tepelných čerpadel od různých výrobců. A právě zde začínají kupující dělat chyby tím, že:

 • Koupi tepelného čerpadla řeší s prodejcem, který má pouze omezenou nabídku, resp. v nabídce má pouze jeden či dva typy tepelných čerpadel. Takový prodejce pravděpodobně neposkytne kupujícímu objektivní doporučení, ale prodá mu typ čerpadla ze své nabídky.
 • Koupi tepelného čerpadla řeší s prodejcem prodávajícím tepelná čerpadla, jejichž výkon zaostává za konkurencí. Takoví prodejci se mohou, v praxi se to děje, uchýlit k nekalému jednání, kdy zkreslují technické parametry zboží ze své nabídky. Nejčastěji se jedná o „falšování“ údajů typu: topný faktor, hlučnost provozu, nároky na servis, objem dodaného tepla či teplé vody.
 • Svůj záměr koupě tepelného čerpadla konzultuje s prodejcem, který není schopen zajistit jeho instalaci. Kvalita instalace tepelného čerpadla je přitom zásadní nejen pro výkon, ale i dlouhodobý bezproblémový provoz čerpadla.

Oddělte zrno od plev díky těmto tipům

Naštěstí, je několik způsobů, jak si ověřit poctivost prodejce a jeho doporučení, mezi základní techniky patří:

 • Ověření si referencí daného prodejce, nejlépe u zákazníků s podobnými požadavky na tepelné čerpadlo, tj. objem tepla, objem teplé vody, dispozice nemovitosti.
 • Ověření si schopnosti dostát svým závazkům v případě reklamací či servisních prohlídek, i zde vám mohou být nápomocni stávající klienti prodejce.
 • Zjištění informací o tom, jestli nabízené tepelné čerpadlo disponuje evropskou značkou kvality Q, která dává zákazníkům hned několik jistot, viz níže.

Jistoty tepelných čerpadel se značkou kvality Q

 • u tepelného čerpadla uváděné parametry výkonu jsou pravdivé,
 • prodejce či výrobce disponuje dostatečnou servisní sítí s reakční dobou do 24 hodin,
 • u tepelného čerpadla je garance dodávek náhradních dílů nejméně po dobu 10 let,
 • dokumentace tepelného čerpadla je v českém jazyce,
 • všechny hlavní komponenty byly vyrobeny v souladu s národními a mezinárodními předpisy a nařízeními,
 • tepelné čerpadlo splňuje alespoň minimální požadavky na výkon.

A je to!

Pokud se vám podaří najít poctivého prodejce s širokou nabídkou prověřených tepelných čerpadel, který je schopen vám poskytnout služby od A do Z, tj. od prodeje až po instalaci a pravidelné servisní prohlídky, máte vyhráno! Tepelná čerpalo vám v tomto případě bude dlouhou dobu přinášet radost v podobě nízkých účtů za energie a bezproblémového i bezobslužného provozu.

To Top