Reality

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy

www.pixabay.com

Nevíte si rady s pojmy běžná údržba či drobné opravy v nájemní smlouvě na pronájem bytů? Tuto problematiku vysvětluje nové nařízení vlády související s užíváním bytu, formulované v občanském zákoníku. Nařízení vejde v platnost 1. ledna 2016.

Toto nařízení se zaměřuje na údržbu bytu a drobné opravy, které provádí a hradí nájemce bytu, a které souvisí s užíváním bytu.

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a úklid zařízení a vybavení bytu, které se musí provádět zejména při dlouhodobém užívání bytu. Řadí se sem výmalba či jiná úprava omítek, např. tapetování, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, hlásiče kouře včetně výměny zdroje a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením. Dále se jedná o čištění podlahových krytin, obkladů stěn a vodovodních odpadů. Důležité je také udržování veškerého zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. Zahrnují se sem i opravy kamen či kotlů včetně kouřovodů a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení, včetně výměny drobných předmětů těchto zařízení. Opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení ovšem do běžné údržby již nepatří.

Drobné opravy bytu jsou vymezené jako opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud se jedná vlastnictví pronajímatele, to znamená, že je součástí vybavení bytu.

Drobné opravy je možno vymezit věcně nebo podle výše nákladů. Podle věcného vymezení se jedná např. o opravy jednotlivých částí podlah, dveří a oken a jejich součástí (výměny rolet, žaluzií, zámků, …), elektrických a rozvodných zařízení v bytě (vypínače, zásuvky, jističe, zvonky, zdroje světla, spínače klimatizace, …), uzavíracích ventilů rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru. Dají se sem zahrnout ale i opravy vodoměrů, hlásičů požáru či regulátorů teploty.

Podle výše nákladů se jedná o zbylé drobné opravy, o kterých jsme se ještě nezmínili. Náklad na jednu opravu ovšem nesmí přesáhnout částku 1000 Kč, kam se ale nezapočítává doprava potřebného materiálu, radí renomovaná pražská kancelář Happy House Rentals. Pokud se jedná o více souvisejících oprav, řídíme se podle součtu nákladů. Další podmínkou je, že roční náklady nesmí přesáhnout 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Tím se rozumí všechny podlahové plochy, které užívá nájemce společně s bytem. Sklep, balkón, lodžie a terasa se do plochy započítávají pouze jednou polovinou.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top