Byt

Plánujete život v cizině? Svěřte svůj majetek do rukou správce nemovitostí.

www.pixabay.com

Dostali jste životní příležitost. Pracovní posun do zahraničí, možnost cestovat, odjet za příbuznými na druhou stranu zeměkoule. Rozhodli jste se tedy na delší dobu odcestovat mimo Českou republiku, ale vlastníte panelový dům a nemůžete ho tu jen tak nechat? Správce nemovitosti může váš problém vyřešit.

Jaké služby od správce můžete čekat?

– pronajímání a s tím spojená komunikace s nájemníky, informování majitele

– držení kauce a klíčů

– evidence veškerých účtů, výdajů a příjmů

– zajištění telefonních služeb

– základní poradenství v oblasti práva, účetnictví a marketing

– podání daňového přiznání

– soupis inventáře

– úklid nemovitosti

– opravy veškerých závad

– běžná údržba

– řemeslné práce

– plánování oprav

– a další

Jednoduše řečeno správce nemovitosti zajišťuje soubor úkonů a činnosti, které vedou k hladkému a bezproblémovému chodu nemovitosti. Snaží se odstranit veškeré překážky, které mohou vzniknout a tak zabránit nájemníkům v užívání pronajatého bytu. Spravování nemovitosti je náročná činnost, proto často tyto úkony nevykonává majitel sám, ale zajistí si správce nemovitosti.

Z čeho bývá běžně správa nemovitosti hrazena?

Vlastník nemovitosti má na starosti úhradu správy nemovitosti. Pokud jde o klasickou údržbu nemovitosti, běžné nebývá problém s tím uhradit náklady běžně podle dané potřeby. Avšak když jde o rozsáhlé, velké opravy, které se týkají technických či stavebních částí, které bývají praktikovány jednou za několik i desítek let a platba této jednorázové správy by mohla přesáhnout finanční možnosti majitele, naskytuje se možnost vytvořit prostředky pomocí odpisů tohoto majetku. Další možnou cestou je vytvoření v účetnictví finanční částky, která bude sloužit jako budoucí náklad na chystající se opravy.

Nebojte se svěřit svou nemovitost do rukou odborníka, který má individuální přístup a pracuje kvalitně a zodpovědně. Ušetříte tím mnoho času a můžete si být jisti, že je o váš majetek postaráno.

To Top