Byt

Výběr dveří do interiéru a exteriéru

Dveře plní v obydlí několik základních funkcí, přičemž primárně se jedná o funkce ochranné, ať už v návaznosti na zajištění majetku proti vnějšímu okolí, nebo pohody vnitřního prostředí (tepelné a zvukové). Při výběru dveří bychom tak měli dbát především na to, aby odpovídajícím způsobem plnily veškeré požadavky bydlení a současně doplňovaly interiér (i exteriér) příjemným a vhodným vzhledem. Jaké jsou tedy v tomto směru možnosti.

Hlavním aspektem volby vhodného typu dveří je cíl jejich využití. Při výběru dveří tedy nutné nejdříve rozhodnout, zda se jedná o dveře interiérové nebo vchodové, jelikož se jejich parametry i ochranné schopnosti standardně velmi liší.

Vchodové dveře – funkční a dekorativní

Vchodové dveře jsou určeny především k zajištění bezpečnosti domova, a proto jsou také navrhovány s větším důrazem na celkovou odolnost a izolační schopnosti. Řešení vchodových dveří spočívá v zesílené konstrukci a náročnějším kování. Standardně se provedení vchodových dveří orientuje na některou z následujících funkčností, přičemž v konečném řešení mohou těmito vlastnostmi disponovat v kombinaci:

  • Ochranná funkce:
    • základní – je zajištěná tzv. bytovými dveřmi se zesílenou konstrukcí doléhající těsně na izolaci zárubně a kováním se speciálním zámkem,
    • pokročilá – tato je zprostředkována bezpečnostními dveřmi s náročnější vložkou kování, která umožňuje pevnější propojení ochranných prvků. Konstrukce křídla je obvykle vybavená přídavným vyztužením,
  • Izolační funkce – v tomto případě se jedná o schopnosti tepelně-izolační a akustickou odolnost. Obojí může být u vchodových dveří posíleny speciálním průřezem,
  • Dekorační – jako první část příbytku mohou vchodové dveře ledacos poodhalit o jejich majiteli. Mohou být považovány za určitý reprezentativní prostředek, kterým je demonstrován charakter obyvatele.

Interiérové dveře

Dveře dělící jednotlivé místnosti obydlí jsou obvykle méně náročné na bezpečnostní provedení, o to více se však při jejich výběru klade důraz na odpovídající integraci do bytových prostor. Primárně mají tedy plnit funkci izolační a pak také dekorační tak, aby celkový dojem ze vzhledového řešení místnosti nebyl narušen nevhodným elementem.

Základní provedení interiérových dveří počítá s otvíráním do místnosti, v současné době – zejména kvůli možnosti šetření prostorem, které je žádoucí především u malých bytů, jsou velmi oblíbené posuvné dveře snižující celkový zábor potřeného volného prostoru. Posuvné dveře se zavírají buď podél stěny nebo do pouzdra v závislostech na možnostech dělící konstrukce.

Výběr dveří je náročný proces vyžadující důsledné plánování, jelikož kromě vlastních vzhledových vlastností u konkrétního prvku záleží také na jejich aplikaci, od níž se odvíjí především požadované parametry, jež mají splňovat. Nepodceňujte jej.

To Top